İzmirde saglik turizmi

 

İzmir'de izmir transfer izmir havalimanı transfer ile saglik turizmi

Ülkemizde sağlık turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olan İzmir; koşulları itibariyle sağlık turizmi yapmaya uygun bir coğrafik ve yatırım iklimine sahiptir. Tarihin ilk hastanesinin kurulduğu Akslepion izmir havaalanı transferİzmir sınırları içerisinde Bergama’dadır. Tarih boyunca İzmir; “Ölümün girmediği yer”, “vasiyetnamelerin açılmadığı şehir” olarak anılmıştır. Sağlık turizmi talep esnekliği sert olan bir turizm türüdür. Kaliteli sağlık hizmeti veren ülkeler açısından yeterli turizm potansiyeline sahip olmak “Sağlık Turizmi” için oldukça önemlidir.

Çünkü; genel olarak turizm sektörü kırılgandır. Turist; ülke riski başta olmak üzere; tatil yapacağı ülkenin fiyat politikası, arz çeşitliliğine eklenen yeni bir turizm dalı, kendi bütçesi vb. den dolayı tercihlerini değiştirmeye veya bir risk gördüğünde turizm faaliyetine katılmaktan vazgeçmeye müsaittir. Ancak; tatilin yanısıra; aynı zamanda sağlık hizmeti almak için gelen ve önceden rezervasyon yaptırmış olan bir sağlık turistinin turizm faaliyetinden vazgeçmesi çok kolay değildir. Nitekim; ülkemizde sıcaklığı ve debisi ile öne çıkan 410 termal kaynağın 123’ü Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bu kaynakların 59 adedi de İzmir’dedir.

İzmir’de sağlık sektöründe faaliyet gösteren Kamu, Özel, Devlet olmak üzere; toplam 56 hastane bulunmaktadır izmir havalimanı transfer ile bu hastanelere rahatça ulaşabilirsiniz. Ayrıca 6 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 76 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 44 Dal Merkezi, 30 Tıp Merkezi, 30 Poliklinik ve 257 Aile Hekimliği kentimizde faaliyet göstermektedir.

İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren;

30.Tıbbi Malzeme Grubunda 950
31.İnsan Sağlığı Meslek Grubunda 824,
32.Gözlükçüler Meslek Grubunda 278,
33.Diş Grubunda 372 firma aktif üye bulunmaktadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü tarafından yapılan tanımlamalara göre;
İzmirde sağlık turizminde en iyi ulaşımı izmir havaalanı transfer sağlamaktadır.
İkamet edilen yerden bir başka yere herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate “Sağlık Turizmi,” seyahat edecek kişiye de “Sağlık Turisti” denilmektedir. Turistin Sağlığı: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye tatil amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil ve ani olarak gelişen hastalıklarda sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına denmektedir. Turizm Sağlığı: Turistin konakladığı ve gezdiği çevrenin sağlığı ve (Havuz suları, sağlıklı gıda ve içme suyu vb.) turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisini kapsamaktadır.
Diğer bir deyişle; kişilerin sıhhatlerini korumak, şifa bulmak ve tedavi olmak amacıyla ülkelerarası yaptıkları seyahatlerin tamamı “Sağlık Turizmi” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi hizmetleri hem hastayı iyileştirmeyi hem de ailelerine farklı hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik maliyetlerinin yükselmesi sosyal güvenlik kurumlarının ödemelerini zorlamakta ve bu da özel sağlık kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının farklı ülkelerde uygun maliyetli kaliteli hizmet sunan kuruluşlarla bağlantılar kurmalarına neden olmaktadır.

Singapur, Hindistan, Tayland, Malezya gibi Uzakdoğu ülkeleri sağlık turizminden yüksek miktarda pay alan ülkeler arasındadır.

Dünya’nın en büyük sağlık akreditasyon kuruluşu olan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 15 hastanesi bulunan Türkiye, bu sayıyı her sene arttırmaktadır.

Her ülkenin Dünya standartlarını ülkesindeki sağlık kuruluşlarına yerleştirdiği kuruluşları vardır ve ülkemizde bu görevi Eylül 2007’de kurulan Ulusal Hastane Akreditasyon Derneği (UHAD) yerine getirmektedir.


Dünyada kabul gören sağlık turizmi standartları aşağıdadır.

Etik değerler çerçevesinde sağlık hizmeti sunmak,
Fiziki ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir olmak,
Sağlık hizmeti sunanlar ile sağlık hizmetine gereksinim duyanlar arasındaki kültürel iletişim,
Fiziki standartlar,
Yeterli tıbbi teknoloji,
Uluslararası tıbbi teknolojiler,
Uluslararası ortak tedavi protokolleri,
Yeterli bilgi teknolojileri,
Ulaşım ve transfer standartları,
Personel standardı.

Bir Sağlık Turizmi organizasyonunun kapsaması gereken unsurlar ise aşağıdadır:


Sağlık turizmi hasta evden çıkmadan evine dönene kadar ki süreci kapsamalıdır.
Sigorta şirketleri ile koordinasyonlu çalışılmalıdır.
Sağlık turizmi yapan kurum ve kuruluşlar belirlenerek sertifikalandırılmalıdır.
Paket programlar çerçevesinde sağlık hizmetleri ile turizm hizmetleri bir arada sunulmalıdır.
Sağlık turizmi tanıtım programları ve kampanyaları çoğaltılmalıdır.
Sağlık turizminde hizmet sunabilecek yardımcı kuruluşlara destek sağlanarak uluslararası iş ve işlemlerde ortak çalışılarak kesintisiz hizmet sunulmalıdır.

Sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşlar yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, gidiş-dönüş uçak bileti, özel araçlarla transfer, kaliteli otellerde konaklama, muayene, ön tetkikler, ameliyat ve ameliyat sonrası kontroller, özel rehber eşliğinde turistik aktiviteler sunmaktadırlar.

Sağlık turizmi ile ilgili diğer kavramlara aşağıda yer verilmiştir.
Aracı Kuruluş; Uluslararası hastaların ülkemizdeki tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürüten, sağlık kuruluşlarındaki tedavi süresince ve tedavi sonrasını takip eden; hastalara yardım, danışmanlık ve tercümanlık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerdir.

Sağlık Seyahat Acentası; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre kurulmuş seyahat acentalarından; TURSAB’ın belirleyeceği sağlık turizmi kriterlerini taşıyan ve TURSAB tarafından belgelendirilen, termal ve yaşlı turizmi alanında faaliyet gösteren, sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen ayaktan hastalara ve hasta yakınlarına hizmet veren ayrıca bu kişilere çeşitli paket turları, konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini vermeye yetkili olan acentalardır.

Sağlık Turizmi; Tıp, Termal ve Engelli Turizmi olarak üçe ayrılmaktadır. Son zamanlara gündeme gelen emekli turizmi kavramı da sağlık turizmi kapsamında yer almaktadır.

" WESTLINE TRANSFER BİR AYRICALIKTIR. "